REGULAMIN ZAKUPÓW

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
"AC"
Adam Chrostek
ul. 3 Maja 29
41-500 Chorzów
NIP: 6262135885

REGON: 241990384
Zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Chorzowie.

nr konta w mBanku

04 1140 2004 0000 3002 7491 2259

 

1. Zasady dokonywania zakupów

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym regulaminie. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie.  Klient nie może anulować zamówienia które jest w trakcie realizacji.

2. Składanie zamówień

Zamówienie może zostać złożone: za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy  klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przez firmę "AC" należności na konto podane w potwierdzeniu lub od razu gdy klient wybiera opcję za pobraniem. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania). Zamówienia złożone do godziny 12 realizowane są w ten sam dzień ( z wyłączeniem zamówień na słody  oraz zestawy  surowców)  , oprócz sobót, niedziel i dni wolnych od pracy oraz pod warunkiem  zaksięgowania wpłaty za zmówienie  na koncie firmy wyłączając  wysyłki  za pobraniem. 

3. Formy dostawy towaru

Forma dostawy towaru i forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez klienta w zamówieniu. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firma kurierska  lub firma Inpost poprzez paczkomaty. Forma dostawy towaru: List ekonomiczny, list ekonomiczny priorytetowy(te dwie opcje są realizowane tylko i wyłącznie na odpowiedzialność kupującego ponieważ  opcje te nie są  rejestrowane przez pocztę i nie ma możliwości złożenia w tych przypadkach reklamacji)list polecony,list polecony priorytetowy, przesyłka, przesyłka priorytetowa,przesyłka pobraniowa, przesyłka pobraniowa priorytetowa (Poczta Polska)  przesyłka kurierska,przesyłka kurierska OSTROŻNIE, przesyłka kurierska pobraniowa,przesyłka kurierska pobraniowa OSTROŻNIE (Pocztex) Paczkomaty(Inpost) odbiór osobisty.

TOWAR ZAMÓWIONY DO GODZ 12 JEST WYSYŁANY TEGO SAMEGO DNIA
*Nie dotyczy słodów. Słody wysyłamy na następny dzień.

 

(oprócz sobót,niedziel i dni wolnych od pracy , pod  warunkiem   zaksięgowania wpłaty za zamówienie .Zamówienia realizowane za  pobraniem złożone do godz.12 również  są wysyłane tego samego dnia )

Zamówienia złożone w piątki ( dotyczy tylko słodów oraz zestawów surowców ) będą realizowane w poniedziałek ( dotyczy również opcji odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym) potwierdzeniem faktu, iż zamówienie zostało zrealizowane ( lub czeka gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym) będzie mail wysłany na adres z którego wpłynie zamówienie .

 

4. Koszty przesyłki

Koszty przesyłki pokrywa klient. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać NIP, nazwę i adres firmy.

5. Formy płatności

Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny wszystkich produktów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia mają charakter wiążący. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatności internetowe PAYU, zwykłym przelewem, za pobraniem lub płacąc przy odbiorze osobistym. 

6. Przesyłki zagraniczne

Towar za granicę przesyłamy tylko pod warunkiem wcześniejszych (przed zakupem) ustaleń kosztów przesyłki.

7. Rabaty

Jeśli suma wszystkich zakupów na www.piwopiweczko.pl przekroczy 2000 zł zostanie ustawiony rabat 5%.
Każdy członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych otrzymuje po zarejestrowaniu się 5% rabatu na zakup towarów w sklepie. Po przekroczeniu łącznej kwoty zakupów w wysokości 2000 zł rabat ten wzrasta do 7%. Każdy członek po zarejestrowaniu się w sklepie a przed zakupami powinien zgłosić mailowo na adres sklep@piwopiweczko.pl  fakt rejestracji oraz załączyć zdjęcie legitymacji ( w celu potwierdzenia braku zalegania w opłatach składek  - brak aktualnych  wpłat za składki spowoduje cofnięcie rabatu).
Do sumy zakupów nie jest wliczany koszt przesyłki.

8. Reklamacje

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@piwopiweczko.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy Centrum Warzenia Domowego PIWA ul. 3 Maja 29 41-500 Chorzów. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

9. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@piwopiweczko.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:

Centrum Warzenia Domowego PIWA

ul.3 maja 29
41-500 Chorzów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu  w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Ochrona danych klienta

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku, sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych sklepu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.